Sundhedsstyrelsens anbefaling vedr. motion

Motion og at røre sig og komme i bevægelseer, er godt og sundt for kroppen. Motion og bevægelse giver mere overskud og glæde i hverdagen og modvirker en lang række sygdomme. Er man i tvivl om, hvor meget man skal røre sig, før det har en postiv indvirkning på kroppen, kan man skele til Sundhedsstyrelsen anbefaling.

Anbefaling vedr. motion

Sundhedsstyrelsen anbefaler at voksne i alderen 18 – 64 år er fysisk aktive i mindst 30 minutter om dagen. Hvis de 30 minutter ikke foregår sammenhængende, anbefales det, at hver aktivitet varer i mindst 10 minutter af gangen. De 30 minutter skal foregå i moderat til høj intens tempo og ligge ud over de almindelige kortvarige dagligdags aktiviteter.

Herudover anbefaler Sundhedsstyrelsen også, at voksne mennesker mindst 2 gange om ugen skal dyrke en fysiske aktivitet med høj intensitet i mindst 20 minutter. I disse 20 minutter skal der indgå aktiviteter, som øger knoglestyrken og bevægeligheden.

Det er ud fra ovenstående tydeligt at se, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at voksne mennesker dyrker motion for at holde sig sunde og stærke.

Hvilke typer af motion skal man dyrke

Er man i tvivl om, hvilke aktiviteter og former for motion Sundhedsstyrelsen mener, når de nævner ord som moderat til høj intenstempo , kan følgende forklaring gives.

Ved moderat fysisk aktivitet gælder alle former for motion, hvor pulsen kommer op, men hvor man samtidig kan tale med andre, mens man udfører den. Eksempler kan være at cykle, havearbejde, at gå op og ned ad trapper, gåture, og gymnastik. Som hovedregel gælder, at der skal være en gennemsnitshastighed på 4 km/t.

Ved høj intesitet gælder, at det er motion som gennemføres 2 gange om ugen af 20 – 30 minutters varighed med det formål at bevare eller forbedre konditionen. Pulsen skal stige, så man bliver forpustet og besværliggør at føre en samtale. Eksempler kan være svømning, løb, spinning, styrketræning osv.

Det er derfor bare om at komme igang med en ny og mere aktiv livsstil.

Sundhedsstyrelsen anbefaling vedr. motion